hammarbyhojden.hyrabostad-stockholm.se: Bostad i Per Lindeströms väg

Bostad i Per Lindeströms väg

Per Lindeströms väg löper i Hammarbyhöjdens nordöstra del. Namnet på vägen kommer från den svenska fortifikationsingenjören Per Lindeström. Lindeström är mest känd för sin bok Resa till nya Sverige. Boken skildrar hans besök i den svenska kolonin Nya Sverige år 1653 – 56. Resan över Atlanten gjordes med fartyget Örnen som avgick från Göteborg den 2 februari 1654 och ankom till Nya Sverige den 20 maj 1654. I anslutning tull Per Lindeströms väg, efter husen på Sten Bergmans väg, ligger Hammarbyhöjdens Idrottsplats. Hammarbyhöjdens Idrottsplats erbjuder en 11-manna konstgräsplan samt möjligheter till friidrott.  

Icon CO2 neutral website English transparent.png